Rozwiń katalog

Mackiewicz Józef, Toporska Barbara

Listy do i od redakcji Kultury Tom 21

8990

Do koszyka

Mackiewicz Józef, Toporska Barbara, Jankowski Paweł

Listy Dzieła 26

8999

Do koszyka

Mackiewicz Józef, Toporska Barbara

Listy do Redaktorów Wiadomości

8999

Do koszyka

Magdalena Wnuk

Kierunek Zachód przystanek emigracja Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech

38,00 zł

3745

Do koszyka

Seweryn Udziela

Krakowiacy

7.0 / 10 (15 ocen)

22,00 zł

2070

Do koszyka

Dominika Latusek-Jurczak

Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej Raport z badań

49,90 zł

4471

Do koszyka

Latawiec Krzysztof, Korzeniowski Mariusz, Tarasiuk Dariusz

Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

35,70 zł

3162

Do koszyka

Andrzej Krakowski

Pollywood Jak stworzyliśmy Hollywood

7.6 / 10 (5 ocen)

44,90 zł

3922

Do koszyka

Beata Babiarczyk

Pamiętnik norweski

29,00 zł

2533

Do koszyka

Jan Krasnowolski

Syreny z Broadmoor

6.8 / 10 (63 ocen)

34,90 zł

2950

Do koszyka

Katarzyna Karwowska

Wypędzeni do raju Portret własny późnych przesiedleńców z Polski w literaturze polskiej w Niemczech

39,00 zł

3276

Do koszyka

Kira Banasińska

Autobiografia Kira Banasińska Polskie losy na krańcach świata

8.0 / 10 (2 oceny)

59,00 zł

4956

Do koszyka

Dekada członkostwa Polski w UE Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku

39,00 zł

3276

Do koszyka

Sławomir Łotysz

Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych

49,00 zł

4011

Do koszyka

Dobrosława Platt

Jan Nowak Jeziorański Zbigniew Brzeziński Listy 1959-2003

79,00 zł

6459

Do koszyka

Marek Majewski

Koniak i Daktyle

34,00 zł

2780

Do koszyka

Chmielewski Witold Jan

Polskie osiedle Santa Rosa w Meksyku 1943-1946

5.5 / 10 (2 oceny)

49,00 zł

4011

Do koszyka

Patrycja Zielińska

Aksjologiczne korelaty stylów życia polskich emigrantów

33,60 zł

2741

Do koszyka

Łozińska Maja, Łoziński Jan

Życie codzienne arystokracji

59,00 zł

4824

Do koszyka

Cezary Żołędowski

Białorusini i Litwini w Polsce Polacy na Białorusi i Litwie Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi.

45,00 zł

3684

Do koszyka

Aleksandra Pluta

Droga do Rio Historie polskich emigrantów

6.6 / 10 (43 ocen)

39,00 zł

3189

Do koszyka

Jerzy Główczewski

Ostatni pilot myśliwca Wspomnienia

69,00 zł

5641

Do koszyka

Okręt Koszykowa

79,00 zł

6459

Do koszyka

Sławomir Koper

Skrzydlata ferajna Ci cholerni Polacy prywatnie

6.8 / 10 (24 ocen)

39,90 zł

3266

Do koszyka

Aleksandra Ziółkowska-Boehm

Pisarskie delicje

7.0 / 10 (2 oceny)

34,90 zł

2856

Do koszyka

Henryk Skwarczyński

Szlachcic z Koluszek w Ameryce

7.0 / 10 (2 oceny)

25,00 zł

1996

Do koszyka

Andrzej Krakowski

Bronisław Kaper Od początku do końca

44,90 zł

3595

Do koszyka

Szymon Laks Krystyna i Czesław Bednarczykowie Korespondencja

49,00 zł

3842

Do koszyka

Pankowski Marian, Bednarczyk Krystyna, Bednarczyk Czesław

Korespondencja Marian Pankowski Krystyna i Czesław Bednarczykowie.

49,00 zł

3842

Do koszyka

Mickiewicz Anna Maria

Londyńskie bagaże literackie

38,90 zł

2996

Do koszyka

Zbigniew Mierzwiński

Asy damy i ułani Polscy pisarze, poeci i artyści na Zachodzie 1939-1989

49,55 zł

3816

Do koszyka

Mackiewicz Józef, Toporska Barbara, Sakowski Juliusz

Listy Józef Mackiewicz Dzieła t. 27

89,99 zł

6945

Do koszyka

Jan Cofałka

Ślązacy i Kresowiacy

7.5 / 10 (2 oceny)

45,15 zł

3438

Do koszyka

Krystyna Iglicka

Kontrasty migracyjne Polski Wymiar transatlantycki

29,40 zł

2239

Do koszyka

Izabella Main

Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej

27,30 zł

2079

Do koszyka

Maksymilian Marks

Zapiski starca

35,70 zł

2719

Do koszyka

Łukasz Krzyżowski

Polscy migranci i ich starzejący się rodzice Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej

31,50 zł

2399

Do koszyka

Anna Sosnowska

Polski Greenpoint a Nowy Jork Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku

39,90 zł

3039

Do koszyka

Swietłana Mulina

Migranci wbrew swej woli Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej

8.0 / 10 (1 ocena)

27,30 zł

2079

Do koszyka

Małgorzata Budyta-Budzyńska

Polacy na Islandii Rekonstrukcja przestrzeni obecności

4.5 / 10 (2 oceny)

39,90 zł

3039

Do koszyka