Rozwiń katalog

Piotr Bartula

Dzieła zebrane

22,00 zł

1950

Do koszyka

Artur Schopenhauer

Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów

12,99 zł

1144

Do koszyka

Michał Krzykawski

Inne i wspólne Trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii

34,00 zł

3009

Do koszyka

Zdzisław Najder

Wartości i oceny

39,00 zł

3441

Do koszyka

Warren Mary Anne

Status moralny Obowiązki wobec osób i innych istot żywych

41,90 zł

3632

Do koszyka

Samuel Scheffler

Śmierć i życie po śmierci Kiedy umrę, ludzkość będzie trwać

44,90 zł

3906

Do koszyka

Friedrich Nietzsche

Z genealogii moralności

39,90 zł

3472

Do koszyka

Joanna Papiernik

Zmiany jakościowe i ich miara w traktacie O sześciu niedorzecznościach

42,90 zł

3733

Do koszyka

Norbu Czogjal Namkhai

Dzogczen Stan doskonałości samej w sobie

29,00 zł

2524

Do koszyka

Systemy myślenia ludów Wschodu Indie Chiny Tybet Japonia

56,99 zł

4959

Do koszyka

Tadeusz Kotarbiński

Traktat o dobrej robocie

69,90 zł

6082

Do koszyka

Michael Ruse

Ateizm Co każdy powinien wiedzieć w tłumaczeniu Tomasza Sieczkowskiego

44,90 zł

3907

Do koszyka

Beata Witkowska-Maksimczuk

Elementy retoryki i erystyki w przykładach

39,00 zł

3393

Do koszyka

Porfiriusz z Tyru

O wegetarianizmie

45,00 zł

3901

Do koszyka

Michał Herer

Filozofia aktualności Za Nietzschem i Marksem

44,00 zł

3778

Do koszyka

W starzejącej się Europie... Konteksty sąsiedztwa i dialogu we współczesnym świecie

39,00 zł

3303

Do koszyka

Arystoteles

Dzieła wszystkie Tom 3

59,00 zł

4996

Do koszyka

Andrzej Grzegorczyk

Logika popularna Przystępny zarys logiki zdań

29,00 zł

2456

Do koszyka

Laertios Diogenes

Żywoty i poglądy słynnych filozofów

59,00 zł

4996

Do koszyka

Marek Łagosz

Marks Praca i czas

49,00 zł

4149

Do koszyka

Hans-Georg Gadamer

Prawda i metoda Zarys hermeneutyki filozoficznej

69,00 zł

5843

Do koszyka

Graham Harman

Traktat o przedmiotach

49,00 zł

4149

Do koszyka

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

Wykłady z historii filozofii Tom 3

79,00 zł

6691

Do koszyka

August Cieszkowski

Prolegomena do historiozofii

59,00 zł

4996

Do koszyka

Szahaj Andrzej, Jakubowski Marek N.

Filozofia polityki

49,00 zł

4149

Do koszyka

Condillac de Etienne Bonnot

Traktat o wrażeniach

49,00 zł

4149

Do koszyka

Klaus Theweleit

Śmiech morderców

49,00 zł

4149

Do koszyka

Karol Morawski

Dyskurs Hegemonia Demokracja Analiza krytyczna projektu demokracji radykalnej E. Laclau i Ch. Mouffe

39,00 zł

3303

Do koszyka

Arthur Schopenhauer

Świat jako wola i przedstawienie Tom 2

89,00 zł

7535

Do koszyka

Julian Baggini

Ateizm Bardzo Krótkie Wprowadzenie

39,00 zł

3303

Do koszyka

Michał Herer

Pochwała przyjaźni

29,00 zł

2456

Do koszyka

Peter Trawny

Heidegger i mit spisku żydowskiego

49,00 zł

4149

Do koszyka

Jacques Lacan

Seminarium I Pisma techniczne Freuda

89,00 zł

7535

Do koszyka

Jacek Dobrowolski

Filozofia głupoty

49,00 zł

4149

Do koszyka

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

Nauka logiki Tom 2

69,00 zł

5843

Do koszyka

Arystoteles

Etyka Nikomachejska

49,00 zł

4149

Do koszyka

Siemek Marek J.

Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej

59,00 zł

4996

Do koszyka

Jurgen Habermas

Między naturalizmem a religią

59,00 zł

4996

Do koszyka

Barbara Skarga

Narodziny pozytywizmu polskiego 1831-1864

49,00 zł

4149

Do koszyka

Humboldt von Wilhelm

O myśli i mowie

59,00 zł

4996

Do koszyka

Zbigniew Kuderowicz

Filozofia nowożytnej Europy

59,00 zł

4996

Do koszyka

Gilles Deleuze

Fałda Leibniz a barok

59,00 zł

4996

Do koszyka

Jurgen Habermas

Teoria działania komunikacyjnego Tom 2 Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego

69,00 zł

5843

Do koszyka

Kazimierz Szewczyk

Wychować człowieka mądrego zarys etyki nauczycielskiej

49,00 zł

4149

Do koszyka

Barbara Stanosz

Ćwiczenia z logiki

39,00 zł

3303

Do koszyka

Jacques Derrida

Inny kurs

39,00 zł

3303

Do koszyka

Stefan Świeżawski

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

99,00 zł

8383

Do koszyka

Bernard Stiegler

Wstrząsy Głupota i wiedza w XXI wieku

69,00 zł

5843

Do koszyka

Krystyna Simons

Paradoksy prawdopodobieństwa

49,00 zł

4149

Do koszyka

Paul Ricoeur

O sobie samym jako innym

69,00 zł

5843

Do koszyka

Leszek Kołakowski

Jednostka i nieskończoność Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy

69,00 zł

5843

Do koszyka

Coleridge Samuel Taylor

Biographia literaria

69,00 zł

5843

Do koszyka

Brygida Pietraszek

Jestem Świadomością O zaawansowanych stanach świadomości

36,00 zł

3048

Do koszyka

Friedrich Nietzsche

Nachlass Pisma z lat 1884 - 1885

79,00 zł

6691

Do koszyka

Teresa Hołówka

Kultura logiczna w przykładach

39,00 zł

3303

Do koszyka

Immanuel Kant

Krytyka praktycznego rozumu

39,00 zł

3303

Do koszyka

Marks Nowe perspektywy

49,00 zł

4149

Do koszyka

Jaako Hintikka

Eseje logiczno-filozoficzne

59,00 zł

4996

Do koszyka

Marcin Pańków

Hegel i pozór Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej

39,00 zł

3303

Do koszyka

Rosi Braidotti

Po człowieku

49,00 zł

4149

Do koszyka