Rozwiń katalog

Babauta Leo

Nawyki zen Mała książka na resztę życia

29,00 zł

1975

Do koszyka

Józef Tischner

Mądrość człowieka gór

39,99 zł

2679

Do koszyka

Tomasz Jelonek

Rozmaitości filozoficzne

25,00 zł

1602

Do koszyka

Emil Cioran

Ćwiartowanie

40,00 zł

2562

Do koszyka

Władysław Tatarkiewicz

Historia filozofii Tom 2 Filozofia nowożytna do roku 1830

39,00 zł

3331

Do koszyka

Carl Schmitt

Dyktatura

42,00 zł

2654

Do koszyka

Georges Sorel

Złudzenia postępu

12,00 zł

987

Do koszyka

Frédéric Gros

Nieposłuszeństwo

34,99 zł

2207

Do koszyka

Zygmunt Ziembiński

Logika praktyczna

49,00 zł

4185

Do koszyka

Jacek Dobrowolski

Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego

39,00 zł

3331

Do koszyka

Emil Cioran

Brewiarz zwyciężonych

36,00 zł

2306

Do koszyka

Jolanta Brach-Czaina

Szczeliny Istnienia

29,00 zł

1771

Do koszyka

Voltaire

Filozofia historii

40,01 zł

2562

Do koszyka

Nigel Warburton

Krótka historia filozofii

29,99 zł

1880

Do koszyka

Friedrich Nietzsche

Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm

34,00 zł

2177

Do koszyka

Piotr Sawczyński

Polityczność podmiotu Spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego

35,00 zł

2211

Do koszyka

Fryderyk Nietzsche

Wola mocy

19,00 zł

1341

Do koszyka

Emerson Ralph Waldo

Przedstawiciele ludzkości

16,00 zł

1176

Do koszyka

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

Fenomenologia ducha

60,00 zł

3842

Do koszyka

Arthur Schopenhauer

Świat jako wola i przedstawienie Tom 1

79,00 zł

6749

Do koszyka

Leo Strauss

Sokrates i Arystofanes

53,00 zł

3394

Do koszyka

Vilém Flusser

Kultura pisma Z filozofii słowa i obrazu

64,00 zł

4099

Do koszyka

Marcin Król

Do nielicznego grona szczęśliwych

24,90 zł

1794

Do koszyka

Michał Heller

Ważniejsze niż Wszechświat

29,90 zł

1937

Do koszyka

Friedrich Nietzsche

Dzieła wszystkie Tom 5 Poza dobrem i złem Z genealogii moralności

39,90 zł

2672

Do koszyka

Marek Kruszona

Gdzie jest diabeł?

32,00 zł

2051

Do koszyka

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

Wykłady z filozofii religii Tom 2

69,00 zł

5893

Do koszyka

Marek Olejniczak

Bioetyka cnót

40,01 zł

2562

Do koszyka

Frederick Copleston

Historia filozofii Tom 8

63,00 zł

4034

Do koszyka

Janusz Sytnik-Czetwertyński

Etos O filozofii i etyce dla lekarzy.

59,00 zł

5039

Do koszyka

Marta Soniewicka

Utrata Boga Filozofia woli Fryderyka Nietzschego

69,90 zł

4476

Do koszyka

John Locke

Dwa traktaty o rządzie

64,00 zł

4099

Do koszyka

Łukasz Kołoczek

Być, czyli mieć Próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii" Martina Hedeggera

39,00 zł

2464

Do koszyka

Tadeusz Kotarbiński

Traktat o dobrej robocie

69,90 zł

5424

Do koszyka

Edmund Husserl

Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna

19,00 zł

1341

Do koszyka

Arystoteles

Dzieła wszystkie Tom 3

59,00 zł

5039

Do koszyka

Suzuki Daisetz Teitaro

Wprowadzenie do buddyzmu Zen

21,00 zł

1450

Do koszyka

Leszek Kołakowski

Jednostka i nieskończoność Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy

69,00 zł

5893

Do koszyka

Robert Piotrowski

Demon Maxwella Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu

48,00 zł

3652

Do koszyka

Józef Tischner

Spowiedź rewolucjonisty

37,90 zł

2539

Do koszyka