Rozwiń katalog

Michał Heller

Czy fizyka jest nauką humanistyczną?

7.0 / 10 (5 ocen)

3490

Do koszyka

Anna Świderkówna

Prawie wszystko o Biblii

4900

Do koszyka

Euklides Euklides

Euklides Elementy Teoria proporcji i podobieństwa

7991

Do koszyka

Jacek Migasiński

Filozofia Nowożytna Postacie Idee Problemy

7.3 / 10 (4 oceny)

3900

Do koszyka

Campbell Joseph

Potęga mitu (2022)

5999

Do koszyka

Piotr Marciszuk

Literatura filozofia mit

3100

Do koszyka

Damian Winczewski

Filozofia społeczna Róży Luksemburg

38,00 zł

3745

Do koszyka

Marek Szulakiewicz

Człowiek i jego sprawy Eseje filozoficzne

48,00 zł

4731

Do koszyka

Cordelia Fine

Urojenia płciowe

7.5 / 10 (12 ocen)

42,00 zł

4140

Do koszyka

Maciej Kassner

Pragmatyzm i radykalny liberalizm

38,00 zł

3745

Do koszyka

George Santayana

Rozum w religii

36,00 zł

3548

Do koszyka

Jacek Jarocki

Świadomość wolna wola jaźń

38,00 zł

3745

Do koszyka

Chojnacka Marta Agata

Świadomość fenomen wyobrażenie Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

32,00 zł

3154

Do koszyka

Maksymos z Tyru

Konferencje filozoficzne

46,00 zł

4534

Do koszyka

Richard Passingham

Neuronauka poznawcza Krótkie Wprowadzenie 27

7.0 / 10 (2 oceny)

34,90 zł

3184

Do koszyka

Joanna Jurewicz

Invisible Fire Memory Tradition and the Self in Early Hindu Philosophy

84,00 zł

7676

Do koszyka

Marcin Pełka

Szkice z filozofii polskiej Oświecenie Romantyzm

25,20 zł

2258

Do koszyka

Anna Ziółkowska-Juś

Doświadczenia estetyczne jako podstawa poznania integralnego w perspektywie estetyki pragmatycznej

38,00 zł

3405

Do koszyka

Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945

35,70 zł

3162

Do koszyka

Andrzej Niemczuk

Traktat o złu

9.7 / 10 (3 oceny)

37,80 zł

3347

Do koszyka

Aleksandra Kołtun

Can Knowledge be (a) Performative?

27,30 zł

2418

Do koszyka

Norbu Czogjal Namkhai

Dzogczen Stan doskonałości samej w sobie

48,00 zł

4192

Do koszyka

Nauka Buddy

48,00 zł

4192

Do koszyka

JZ Knight

Ramtha Biała księga

39,90 zł

3464

Do koszyka

Tsultrim Allione

Kobiety mądrości Tajemne życie Maczig Labdron i innych Tybetanek

6.9 / 10 (12 ocen)

58,00 zł

5067

Do koszyka

Piotr Orlik

Blanchot i Pessoa na ścieżkach indyferencji (wyzwania tożsamościowe - retrospekcja indyferencji)

42,00 zł

3622

Do koszyka

Fenomen tego, co ludzkie

30,00 zł

2587

Do koszyka

Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym

32,00 zł

2760

Do koszyka

Fenomen paidei w czasach zarazy

42,00 zł

3622

Do koszyka

Niccolo Machiavelli

Książę

7.5 / 10 (3042 ocen)

49,99 zł

4227

Do koszyka

Truchlińska Bogumiła, Radomski Andrzej

Antropologia integralna W kręgu myśli filozoficzno - kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego

8,40 zł

712

Do koszyka

Jean-Claude Carriere

Krąg łgarzy Tom 1 Powiastki filozoficzne z całego świata

6.1 / 10 (11 ocen)

49,00 zł

4143

Do koszyka

Katarzyna Dworakowska

Ontologia bezkształtu Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta

32,00 zł

2688

Do koszyka

Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego

49,00 zł

4116

Do koszyka

Stanisław Rainko

Saga metafizyczna

25,00 zł

2100

Do koszyka

Suzuki Daisetz Teitaro

Zen i kultura japońska

7.7 / 10 (26 ocen)

51,24 zł

4293

Do koszyka

Między integracją i rozproszeniem Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności

42,00 zł

3528

Do koszyka

Krzysztof Niewrzęda

Confinium Szczecińska opowieść

8.3 / 10 (10 ocen)

49,90 zł

4192

Do koszyka

Paweł Piszczatowski

Między racjonalizmem a nowym mitem Lessing i teologia postoświeceniowa

8.0 / 10 (1 ocena)

37,00 zł

3108

Do koszyka

Dariusz Pakalski

Estetyka Eduarda von Hartmanna

28,00 zł

2352

Do koszyka

Jan Rutkowski

Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina

6.0 / 10 (1 ocena)

33,00 zł

2772

Do koszyka

Andrzej Dąbrowski

Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego

39,00 zł

3276

Do koszyka

Saul Kripke

Kłopoty filozoficzne

99,00 zł

8316

Do koszyka

Przemysław Zientkowski

Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego

19,90 zł

1643

Do koszyka

François Noudelmann

Geniusz kłamstwa

6.5 / 10 (4 oceny)

59,00 zł

4824

Do koszyka

Barbara Skarga

Czas i trwanie

6.5 / 10 (2 oceny)

69,00 zł

5641

Do koszyka

August Cieszkowski

Prolegomena do historiozofii

3.0 / 10 (1 ocena)

74,00 zł

6050

Do koszyka

Władysław Tatarkiewicz

O szczęściu

7.4 / 10 (206 ocen)

79,00 zł

6459

Do koszyka

Jurgen Habermas

Teoria działania komunikacyjnego Tom 1 Racjonalność działania a racjonalność społeczna

94,00 zł

7685

Do koszyka

Arthur Schopenhauer

Świat jako wola i przedstawienie Tom 1

8.2 / 10 (83 ocen)

94,00 zł

7685

Do koszyka

Andrzej Kisielewicz

Logika i argumentacja Praktyczny kurs krytycznego myślenia

7.5 / 10 (25 ocen)

64,00 zł

5234

Do koszyka

Agnieszka Kozyra

Filozofia zen

8.3 / 10 (16 ocen)

74,00 zł

6050

Do koszyka

Bernard Stiegler

Wstrząsy Głupota i wiedza w XXI wieku

6.0 / 10 (12 ocen)

69,00 zł

5641

Do koszyka

Janusz Sytnik-Czetwertyński

Księgi wolności

59,00 zł

4824

Do koszyka

Fodor Jerry, Piattelli-Palmarini Massimo

Błąd Darwina

6.5 / 10 (4 oceny)

64,00 zł

5234

Do koszyka

Paul Ricoeur

O sobie samym jako innym

89,00 zł

7277

Do koszyka

Robert Piłat

O rozsądku i jego szaleństwach

7.5 / 10 (2 oceny)

54,00 zł

4415

Do koszyka

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

Nauka logiki Tom 1

7.5 / 10 (2 oceny)

74,00 zł

6050

Do koszyka

Leszek Kołakowski

Główne nurty marksizmu Tom 1

84,00 zł

6868

Do koszyka

Leszek Kołakowski

Kultura i fetysze

64,00 zł

5234

Do koszyka