Współczesne media medialny obraz świata t2 Studium przypadku

Współczesne media medialny obraz świata t2 Studium przypadku

35,70 zł

2937

 

Publikacja, którą przekładamy Czytelnikowi, zawiera próbę omówienia pojęcia medialnego obrazu świata, mechanizmów jego konstruowania, metod badania oraz prawnych ograniczeń kształtowania obrazu świata w mediach. Odnaleźć w niej można także refleksje dotyczące społecznych i kulturowych konsekwencji medialnego obrazu świata. Dopełnieniem rozważań teoretycznych są opracowania o charakterze analitycznym prezentujące studium przypadku (z uwzględnieniem rodzaju medium, zróżnicowania gatunkowego, uwarunkowań o charakterze poznawczym).

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-4600-1

Liczba stron: 242

Format: 23.9x17.0

Cena katalogowa: 35,70 zł