Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku

Marcin Grulkowski

Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku

54,00 zł

3780

 

Jedną z najważniejszych instytucji władz publicznych w miastach hanzeatyckich XIV–XV w. stały się kancelarie miejskie. Do szczególnych wytworów ich działalności należą księgi miejskie. Prezentowana monografia zawiera analizę kodykologiczną jedenastu najstarszych kodeksów użytkowanych w średniowiecznej kancelarii Głównego Miasta Gdańska. Znajdują się wśród nich zarówno księgi gruntowe, ogólne księgi rady, jak też księgi finansowe (podatkowe i księga kamlarska). Stanowią one podstawowe źródła do badań nad początkami Głównego Miasta Gdańska.
Koedycja z Polskim Towarzystwem Historycznym i Instytutem Historii PAN

Neriton
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-754-3392-0

Liczba stron: 546

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 54,00 zł

Cena pakietu

98,90 zł

6249

Cena pakietu

93,90 zł

5974