Lwów O odczytywaniu miasta na nowo

Katarzyna Kotyńska

Lwów O odczytywaniu miasta na nowo

50,00 zł

3500

 

Pierwsze całościowe ujęcie obrazu Lwowa w literaturach różnych narodów, obejmujące całe dwudzieste stulecie, w którym najwyraźniej zaobserwować można sposoby konstruowania polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i rosyjskiej narracji lwowskiej, ich wzajemne związki
i konflikty. Dopiero na takim tle czytelne stają się dzisiejsze spory i dyskusje o tożsamości lwowskiej.
Jednym z podstawowych rysów „literatury lwowskiej” jest wielokulturowość miasta, nieodmiennie przywoływana przede wszystkim przez Ukraińców i Polaków jako najwspanialsza z jego cech. Autorka stara się pokazać, z jakich elementów i jak interpretowanych powstają kuszące bezchmurnością obrazy Lwowa jako idylli oraz co w istocie za nimi stoi. Ten mit bowiem często służy za wygodną zasłonę, kryjącą rzeczywiste historyczne problemy i spory tożsamościowe, a także nieustanne próby oznaczania
i oswajania miasta zgodnie z własną kulturą – i przeciwko cudzej.

Książka jest piątą pozycją w serii Biblioteka Europy Środka pod redakcją prof. Jacka Purchli.

Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-634-6325-0

Liczba stron: 240

Format: 18.3x22.2

Cena katalogowa: 50,00 zł