Juliusz Poniatowski Czerwony jakobin czy pragmatyk i realista? Działalność społeczno-polityczna w latach 1915–1939

Matusiak Marcin Rafał

Juliusz Poniatowski Czerwony jakobin czy pragmatyk i realista? Działalność społeczno-polityczna w latach 1915–1939

49,90 zł

3493

 

Książka Marcina Rafała Matusiaka zatytułowana przedstawia bardzo aktywną i różnorodną działalność Juliusza Poniatowskiego. Czytelnik poznaje głównego bohatera jako człowieka zaangażowanego w działalność polityczną, społeczną, prowadzoną głównie na rzecz mieszkańców wsi, jako organizatora wielu przedsięwzięć lokalnych o charakterze oświatowym oraz realizatora reformy rolnej.

Warto zwrócić uwagę na tę postać, która w dwudziestoleciu międzywojennym odegrała znaczącą rolą. Godne podziwu jest zaangażowanie Juliusza Poniatowskiego w prace mające na celu rozwój polskiej wsi, zmierzające do zmiany jej oblicza w niepodległej ojczyźnie.
By przedstawić kompletną charakterystykę tej ważnej dla ruchu ludowego postaci, autor książki oparł swoje badania na bogatych materiałach źródłowych. Dokonał kwerendy archiwów licznych urzędów, instytucji i organizacji, do których należał bądź z którymi miał związek Juliusz Poniatowski. Dotarł do relacji, wspomnień i pamiętników osób, które miały kontakt z głównym bohaterem tej publikacji. Przedmiotem jego zainteresowania stała się także ówczesna prasa, na łamach której szeroko komentowano życie społeczno-polityczne II Rzeczypospolitej.
Książka prezentująca tę postać to ważna publikacja przedstawiająca jednostkę silnie zaangażowaną w działalność na rzecz państwa, poszerzająca wiedzę historyczną na temat okresu II Rzeczypospolitej, ukazująca ówczesne stosunki społeczne i polityczne.

Księży Młyn
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-772-9257-0

Liczba stron: 560

Format: 16.4x23.4

Cena katalogowa: 49,90 zł

Cena pakietu

94,80 zł

5963

Cena pakietu

89,80 zł

5688