Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939

Tomasz Marszałkowski

Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939

47,50 zł

3325

 

Demonstracje uliczne, przeradzające się w starcia z siłami porządkowymi
lub też innymi grupami ludzi, stanowiły i stanowią niezwykle ważną część
życia społecznego i politycznego. Nie inaczej było w Krakowie pomiędzy dwiema wojnami światowymi. […] Dotychczasowe opracowania dotyczące codziennego życia mieszkańców Krakowa, problem szeroko pojętych zajść ulicznych przedstawiały wzmiankowo, traktując je raczej jako uzupełnienie opisu stosunków politycznych czy też społecznych. Jednak demonstracje, zamieszki czy też ekscesy uliczne stanowiły istotny element życia miasta. […] W niniejszej pracy zostały przedstawione wszystkie zdarzenia, które można określić mianem zamieszek i ekscesów, jakie miały miejsce w Krakowie, w jego administracyjnych granicach, od pierwszego dnia odzyskania niepodległości do momentu pierwszych niemieckich bombardowań 1 września 1939 r. Jeżeli chodzi o demonstracje ograniczyłem się do opisu tylko tych, które w ocenie władz stanowiły potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub powodowały konieczność mobilizacji znacznych sił porządkowych dla ich zabezpieczenia.

Arcana
Oprawa twarda

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-892-4309-6

Liczba stron: 500

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 47,50 zł

Cena pakietu

92,40 zł

5795

Cena pakietu

87,40 zł

5520