Ukraińska partyzantka 1942-1960 Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii

Grzegorz Motyka

Ukraińska partyzantka 1942-1960 Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii

63,00 zł

4410

 

Próba całościowego ujęcia działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Autor szeroko omawia cele, taktykę i najważniejsze akcje zbrojne ukraińskiego podziemia, także przyczyny i przebieg antypolskich akcji UPA i popełnione podczas nich zbrodnie. Przedstawia również sowieckie represje prowadzone w czasie operacji przeciw partyzantom przez NKWD i NKGB i ich długotrwałe walki toczone z władzą sowiecką od 1944 r. aż do 1960 r., tj. do czasu zlikwidowania ostatniej leśnej grupy.

Rytm
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-739-9645-8

Liczba stron: 728

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 63,00 zł