Controlling personalny w przedsiębiorstwie

Marta Nowak

Controlling personalny w przedsiębiorstwie

 

O konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na wolnym rynku w dużej mierze decydują ich zasoby ludzkie. Zasoby te wymagają jednak ponoszenia określonych, często bardzo wysokich kosztów, należą także do czynników ryzyka biznesowego.

Wykorzystanie zasobów ludzkich można zoptymalizować przez wprowadzenie w przedsiębiorstwie controllingu personalnego, który integruje podejście psychologiczne z podejściem finansowym. Niniejsza książka traktuje o zastosowaniu w organizacji tego właśnie obszaru funkcjonalnego controllingu. Wskazano w niej, w jaki sposób zasoby ludzkie wpływają na kształtowanie się finansowej efektywności organizacji, oraz szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:

- zasilanie informacyjne controllingu personalnego,
- identyfikacja, budżetowanie i rozliczanie kosztów personalnych,
- analiza ryzyka kadrowego,
- narzędzia analityczne w controllingu personalnym - metody ABC i XYZ,
- ocena potencjału kadrowego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod matematycznych,
- mierniki controllingu personalnego i strategiczna karta wyników,
- analizy strukturalne oraz analiza macierzowa zasobów ludzkich - portfolio personalne,
- analiza SWOT zasobów ludzkich,
- audyt zasobów ludzkich - cele, zasady i metody,
- zastosowanie controllingu personalnego w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.

Wolters Kluwer
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-264-1450-3

Liczba stron: 276

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 59,00 zł