A propos inferna Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego

Jan Balbierz

A propos inferna Tradycje wynalezione i dyskursy nieczyste w kulturach modernizmu skandynawskiego

 

Od początku XX w. dominujący dyskurs interpretacyjny utożsamia kultury modernizmu skandynawskiego z postępem, optymizmem, emancypacją, równouprawnieniem i spełnioną utopią społeczną. Książka A propos Inferno ukazuje inne oblicze literatury i kultury północy Europy. Miejsce centralne zajmują w niej figury zejścia, ruch ku dołowi wiodący od współczesności do tradycji literackiej i kulturowej, od oficjalnej religii do heretyckich wędrówek po sferach piekielnych, od antropologii logocentrycznej do poetyki cielesności, od porządku symbolicznego do semiotycznego. Książka ukazuje procesy formowania się kanonu literackiego, konstruowania i dekonstruowania prekursorów, dialogu intertekstualnego, translacji między kulturowej a wreszcie przekraczania granic między literaturą a innymi obszarami kultury na przykładzie tekstów Augusta Strindberga, Knuta Hamsuna, Oli Hanssona i Gunnara Ekelöfa.

Universitas
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-242-1743-4

Liczba stron: 324

Format: 135x205mm

Cena katalogowa: 40,00 zł