Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady

ks. Józef Tischner

Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady

Książka jest zbiorem wykładów, jakie ks. Józef Tischner głosił w murach krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w roku akademickim 1982/83

Lektura przenosi czytelnika do czasu, gdy w pogrążonej w stanie wojennym Polsce, Tischner zaczyna wprowadzać studentów reżyserii dramatu w filozofię Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Emmanuela Lévinasa. Mimo stanowiska komunistycznych władz - które obserwując rosnące zainteresowanie wykładami również wśród przedstawicieli innych środowisk, zaczynają domagać się ograniczenia tych spotkań jedynie do kręgu słuchaczy PWST - w niewielkiej sali przy ul. Warszawskiej w Krakowie rozpoczyna się fascynująca intelektualna przygoda, kształtująca zręby filozoficznego myślenia u młodego pokolenia artystów.

Instytut Myśli Józefa Tischnera
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-60911-08-2

Liczba stron: 296

Instytut Myśli Józefa Tischnera

Cena katalogowa: 42,00 zł

III tom Dzieł zebranych

III tom "Dzieł zebranych"