Oralność i piśmienność Słowo poddane technologii

Ong Walter Jackson

Oralność i piśmienność Słowo poddane technologii

35,00 zł

2888

 

"Dzieło Onga jest jednym z kamieni węgielnych w zakresie problematyki oralności i piśmienności, ujętej w wymiarze antropologicznym i teoretycznoliterackim. Przedstawia podstawową charakterystykę literackiej oralności, rozpatruje znaczenie pisma dla przekształceń świadomości, rolę druku, zmianę kulturowej orientacji ze słyszenia na widzenie. Uwzględnia problematykę narracji, budowy fabuły i postaci w literaturze ustnej i pisanej. Odnosi się do głównych kierunków metodologicznych w literaturoznawstwie dwudziestowiecznym, od strukturalizmu i amerykańskiej Nowej Krytyki, poprzez teorię aktów mowy i jej teoretycznoliterackie konsekwencje po dekonstrukcjonizm. Słowem - prezentuje komplet zagadnień z dziedziny oralności i piśmienności, ta jak zostały one ujęte u początków badań nad tą problematyką".
z recenzji Małgorzaty Czermińskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-235-0809-0

Liczba stron: 292

Format: 13.4x20.4

Cena katalogowa: 35,00 zł

Cena pakietu

74,90 zł

5082