Białystok na starych pocztówkach Białystok in Old Postcards

Dobroński Adam Czesław, Wiśniewski Tomasz

Białystok na starych pocztówkach Białystok in Old Postcards

36,90 zł

2583

 

Książka prezentuje blisko 100 widokówek Białegostoku sprzed 1915 roku. Był to czas intensywnego rozwoju miasta jako „Manchesteru Północy” – dużego ośrodka przemysłu włókienniczego. To miasto bardzo nietypowe, z charakterystycznymi cechami pogranicza, podlegające wpływom zachodnim i wschodnim, miejsce spotkań wielu kultur, nacji i wyznań. Większość białostotczan była pochodzenia żydowskiego, jednak od przełomu wieków odradzała się polskość, dobrze prosperowali tutejsi Niemcy, przybywało mniejszości wschodniosłowiańskich. To mieszanie się wzorców kulturowych owocowało powstawaniem wartości oryginalnych i niepowtarzalnego klimatu.

The book presents almost 100 postcards of Białystok from before 1915. It was a time of rapid development of this town, called „the Manchester of the North”, a large textile industry center. This was an unusual town, with characteristic features of a borderland, subject to influence of the West and the East, a meeting point of many cultures, nations and religions. Most inhabitants of Białystok were Jewish, but since the turn of the century the Polish identity started to revive and local Germans prospered, Slavic minorities from the East grew in numbers. This mixture of cultural patterns resulted in unmistakable original values and unique climate.

Księży Młyn
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-612-5325-9

Liczba stron: 96

Format: 235x165mm

Cena katalogowa: 36,90 zł

Cena pakietu

81,80 zł

5052

Cena pakietu

76,80 zł

4777