Myśleć biblijnie

André LaCocque, Paul Ricoeur

Myśleć biblijnie

47,00 zł

3149

 


Książka jest długą wymianą zdań Paula Ricoeura, filozofa, hermeneuty, oraz André LaCocque’a, biblisty, egzegety, skupioną wokół sześciu wybranych wątków ze Starego Testamentu.  Dwaj wybitni interpretatorzy i erudyci omawiają kolejno: „historię” stworzenia świata i człowieka, przykazanie „Nie zabijaj”, fragment z Księgi Ezechiela o „dolinie wyschłych kości”, Psalm 22, objawienie imienia Boga oraz Pieśń nad pieśniami.  Komentując te teksty, LaCocque i Ricoeur ukazują wiele nowych punktów widzenia: historyczno-krytyczna metoda egzegezy, opierająca się na wynikach badań archeologicznych, filologicznych i historycznych, nie musi stać w sprzeczności z podejściem uwzględniającym pojęcie dynamicznej tradycji, otwartym na rozwój znaczeniowy i wzbogacenie tekstu w wyniku jego relektury.  Biblia jest tu odczytywana w dwa różne, lecz nawzajem uzupełniające się sposoby, co sprawia, że czytelnik wraca do ksiąg biblijnych poruszony i ubogacony.

Znak
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2003-04-15

ISBN: 83-240-0285-5

Opracowanie graficzne
Piotr Suchodolski /Studio nr 11

Tytuł oryginalny: Thinking biblically: exegetical and hermeneutical studies

Liczba stron: 472

Znak

Format: 145 × 205 mm

Cena katalogowa: 47,00 zł

Tłumaczenie: Ewa Mukoid, Maria Tarnowska