Rosyjskie siły zbrojne. Od Milutina do Putina

Marek Depczyński

Rosyjskie siły zbrojne. Od Milutina do Putina

 

W 1991 r. Federacja Rosyjska (FR) jako prawny sukcesor Związku Radzieckiego przejęła zdecydowaną
większość potencjału militarnego oraz uprawnienia i zobowiązania ZSRR w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa w wymiarze globalnym.
Tracąc znaczną część terytorium FR, zamknięta w granicach z XVI w., ulegając regionalizacji została przesunięta na pónoc i wschód. Dysponując znacznymi zasobami bogactw naturalnych, w warunkach głębokiego kryzysu społeczno--gospodarczego wymuszającego demilitaryzację oraz restrukturyzację
gospodarki zorientowanej na potrzeby kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosja stanęła przed koniecznością dostosowania polityki obronnej jak i przewartościowania utrzymywanego potencjału militarnego.

Bellona
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2015-05-22

ISBN: 978-83-111-3505-5

Liczba stron: 420

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 45,00 zł