Stworzenie czy ewolucja? Dylemat Katolika

Chaberek Michał, Rowiński Tomasz

Stworzenie czy ewolucja? Dylemat Katolika

 

» Czy człowiek pochodzi od małpy?

» Czy nauka i Pismo Święte zgadzają się w kwestii powstania życia?

» Czy Ewa powstała z żebra Adama?

» Kreacjoniści – radykalni tradycjonaliści, czy wrogowie Kościoła?

» Dlaczego nauka o ewolucji wywołuje tyle emocji?

» Czy Darwin odpowiada za obozy śmierci?


BÓG, CZY DARWIN? Wybór nie ogranicza się wyłącznie do jednej

z tych dwóch możliwości. Autorzy prowadzą czytelnika ku ekscytującym
poszukiwaniom w obrębie relacji pomiędzy STWORZENIEM A EWOLUCJĄ. Także –
pomiędzy WIARĄ I NAUKĄ. Postulują odnowę całej koncepcji nauki o Stworzeniu.
Zbyt bowiem często zarówno niewierzący, jak i katolicy przedstawiają ją jako
KONFLIKT. Bezmyślnych i głuchych na wszelkie argumenty fundamentalistów
katolickich z jednej strony i odważnych naukowców oraz teologów z drugiej. Ci
ostatni wypracowali rzekomo wspaniałą syntezę pomiędzy interpretacjami Księgi
Rodzaju a neodarwinizmem. Odnowa katolickiej nauki o Stworzeniu nie może się
jednak oprzeć na żadnym z tych uproszczonych rozwiązań. Wartościowa synteza
pomiędzy nimi a nauką zakłada bowiem wierność oczywistemu i dosłownemu
zamysłowi Księgi Rodzaju, a jednocześnie obiektywne spojrzenie na dane naukowe.

W 1950 roku zaledwie jedna myśl z encykliki papieża Piusa XII Humani
generis – jedno zdanie mówiące o możliwości ewolucji „żywej materii” –
doprowadziły do jednej z największych zmian w historii nauczania
katolickiego (z Wprowadzenia).

Fronda
Broszurowa ze skrzydełkami

Data pierwszego wydania:
2014-02-11

ISBN: 978-83-640-9515-3

Liczba stron: 264

Format: 125x205mm

Cena katalogowa: 29,90 zł