Studia z filozofii świadomości

ks. Józef Tischner

Studia z filozofii świadomości

Bez znajomości tych tekstów pełne zrozumienie myśli Autora "Sporu o istnienie człowieka" nie jest możliwe

Książka zawiera dwa ważne, niepublikowane nigdy wcześniej filozoficzne teksty Józefa Tischnera. Pierwszy z nich to rozprawa doktorska Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla, drugi to praca habilitacja Fenomenologia świadomości egotycznej. Obydwie prace, pochodzące z roku 1962 i 1971, pokazują, jak kształtowały się fundamenty Tischnerowskiego myślenia – mocno zakorzenione w fenomenologii i opisach ludzkich doświadczeń. Obydwie też pokazują dojrzałość i samodzielność myślenia, a także zapowiadają najważniejsze tematy filozofii Tischnera z późniejszych lat. Obok precyzyjnych analiz struktur podmiotu znaleźć w nich można zainteresowanie światem wartości i jego rolą w kształtowaniu się Ja człowieka. Horyzont aksjologiczny – kluczowe pojęcie dla całej filozofii Tischnera – bierze swój początek właśnie w zawartych w rozprawie habilitacyjnej analizach. Wydaje się, że bez znajomości tych tekstów pełne zrozumienie myśli Autora "Sporu o istnienie człowieka" nie jest możliwe, a ich publikacja może rzucić nowe światło na całą filozofię dramatu.

"Studia z filozofii świadomości" są zarazem pierwszym tomem Dzieł Zebranych Józefa Tischnera, przygotowywanych przez Instytut Myśli Józefa Tischnera. Książka, wydana z dużą dbałością edytorską, zawiera przedmowę prof. Adama Węgrzeckiego, opowiadającą o historii obydwu tekstów, a także indeksy nazwisk i pojęć.

Instytut Myśli Józefa Tischnera
Oprawa twarda

Wydanie: pierwsze

ISBN: 83-922957-3-0

Liczba stron: 462

Instytut Myśli Józefa Tischnera

Format: 155 x 212 mm

Cena katalogowa: 41,00 zł

I tom "Dzieł zebranych"