Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukcji wczesnoszkolnej

Barbara Surma

Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukcji wczesnoszkolnej

 

Publikacja „Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej" pod redakcją naukową Barbary Surmy jest dziełem zbiorowym. Przedstawione w niej prace dotyczą dyskusji wokół realizowanej obecnie reformy systemu oświaty oraz wprowadzonej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Lektura prezentowanych artykułów wskazuje, że zawierają one treści, które mogą zainteresować każdego. Dlatego po książkę z powodzeniem może sięgać szerszy krąg czytelników. Recenzowana publikacja odznacza się dużymi walorami poznawczymi oraz nowatorskim ujęciem problematyki przedstawionej w poszczególnych artykułach.
W konkluzji należy stwierdzić, że materiał recenzowanego opracowania stanowi istotny krok w kierunku doskonalenia działań pedagogicznych dotyczących edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także podejmowania dalszych rozważań dotyczących tak ważnego zagadnienia, jakim jest edukacja małych dzieci. (Z recenzji Prof. nadzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska)

WAM
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2014-02-10

ISBN: 978-83-776-7173-3

Liczba stron: 365

Format: 23.3x15.6

Cena katalogowa: 45,00 zł