Orzeł Biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi

Ożóg Kazimierz S.

Orzeł Biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi

 

Zgodnie z zaleceniami Erwina Panofsky’ego autor nie ograniczył swoich rozważań do jednej epoki, ale przestudiował funkcjonowanie motywów i schematów ikonograficznych w różnych czasach, (…) sytuując wizerunki Skargi w rozległej ikonosferze, wykoncypowanej przez Mieczysława Porębskiego, lub w ramach Bildgeschichte Hansa Beltinga. Przywołuję tu te wielkie nazwiska, aby pokazać metodologiczną wnikliwość pracy i nowoczesność zastosowanych w niej ujęć badawczych. (…)
Książka wnosi wiele do badań nad polską ikonografią historyczną, ponieważ na przykładzie przedstawiania Skargi pokazuje dobrze mechanizmy jej kreowania, modyfikowania i instrumentalizacji. Wiele mogą się z niej nauczyć nie tylko historycy sztuki, ale także historycy, historycy Kościoła i antropolodzy kultury.
Piotr Krasny

WAM
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2013-02-05

ISBN: 978-83-776-7840-4

Liczba stron: 304

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 49,00 zł