Polityka religijna Teoderyka Wielkiego

Monika Ożóg

Polityka religijna Teoderyka Wielkiego

 

Temat pracy został wybrany trafnie, dotyczy on problematyki ważnej poznawczo, a w polskiej nauce historycznej nieczęsto poruszanej. Wykazy spożytkowanych źródeł oraz wielojęzycznej literatury przedmiotu robią wrażenie i dowodzą dużego oczytania. Autorka wymienia także istniejące edycje i tłumaczenia polskie, co nie zawsze ma miejsce w polskich pracach.
Uważam pracę dr Moniki Ożóg za dzieło samodzielne i wartościowe, stanowiące na naszym gruncie istotne novum, mogące wytrzymać porównanie z monografiami zagranicznymi na podobny lub zbliżony temat.
Jerzy Strzelczyk

WAM
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2013-01-23

ISBN: 978-83-776-7817-6

Liczba stron: 314

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 39,00 zł