Katechizm GIM 3 Jezus prowadzi i zbawia

Zbigniew Marek, Anna Walulik

Katechizm GIM 3 Jezus prowadzi i zbawia

18,00 zł

1346

 

Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Seria: W drodze do Emaus

Podręcznik dla ucznia dostępny w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (na płycie DVD dołączonej do zeszytu dla ucznia).

Treści zawarte w podręczniku objaśniają istotę chrześcijańskiego rozumienia i wyrażania w życiu odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Autorzy położyli nacisk na to, by swoje wysiłki katechizowany łączył z pomocą niesioną mu przez Boga w sakramencie bierzmowania. Z tego powodu sakrament ten zostaje wyeksponowany jako działanie Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego umacniające człowieka do "bycia odpowiedzialnym". W tym świetle zostaje objaśniana potrzeba ludzkiego wysiłku do rozwijania w sobie Bożego życia, które Jezus Chrystus ofiarowuje człowiekowi za pośrednictwem Kościoła i jego sakramentów. Ponieważ sam rozwój życia opartego na zasadach wiary może przyjmować bardzo różne postaci, zostają młodzieży podane charakterystyczne jego rysy, które nakreślił przed ludźmi w Modlitwie Pańskiej sam Jezus Chrystus.

Treści przyporządkowane zostały dziewięciu grupom tematycznym. Każdą z nich rozpoczyna jednostka lekcyjna, której celem jest przybliżenie młodzieży Bożego patrzenia na sprawy ludzkiego życia. Zetknięcie się ze słowem Bożym ma nieść jej pomoc w nabywaniu umiejętności religijnego interpretowania spraw ludzkiego życia, które komentują postaci ze świata nauki czy kultury.

Wiarygodności odpowiedzi udzielanych człowiekowi przez Pana Boga katechizowany może doszukiwać się w postaciach, które w swoim życiu odpowiedzialnie potraktowały Boga i Jego słowa.

Do podręcznika został przygotowany zeszyt ucznia.

Podręcznik zgodny jest z programem "Pójść za Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10. autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 9 czerwca 2010 r.
Nr dopuszczenia podręcznika AZ-033-01/10-KR-2/14
Data dopuszczenia: 13 stycznia 2014 r.

WAM
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-750-5776-8

Liczba stron: 220

Format: 16.3x23.2

Cena katalogowa: 18,00 zł