Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze - symbol dialogu i wojny kultur

Karolina Kawczyńska

Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze - symbol dialogu i wojny kultur

 

Głównym walorem pracy Karoliny Kawczyńskiej jest jej interdyscyplinarne podejście. Przypomnienie podstawowych faktów – przyczyn i przebiegu rozpadu Jugosławii – stanowi asumpt do przyjrzenia się bliżej mityczno-historycznemu podłożu rzutującemu na rozwój procesów integracyjnych i separatystycznych w „kotle bałkańskim”. Autorkę interesuje „kulturowe imaginarium” jako rama, w której dokonywano manipulacji stereotypami i kreowano „nacjonalistycznie nacechowane wrogie sobie tożsamości narodowe”. Na rozpad Jugosławii patrzy Autorka przez pryzmat symbolicznych burzycieli i budowniczych mostów. Przywołując symbolikę mostu, wykorzystaną przez autora Mostu nad Driną, wskazuje ona na analogie z kamiennym mostem nad Neretwą w Mostarze , którego zburzenie przez chorwacką artylerię uznał świat jako symbol upadku wielokulturowości i zwycięstwa fundamentalizmu w newralgicznym regionie Europy.
Autorka jest absolwentką Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych współczesnego świata. Jej książka jest debiutem naukowym. Walory merytoryczne pracy podkreśliła we wstępie wybitna znawczyni problemów współczesnego świata Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska.
Książka została wydana przez "Wydawnictwo Nauka i Innowacje"

Nauka i Innowacje
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2015-02-03

ISBN: 978-83-637-9567-2

Liczba stron: 144

Format: 125x195mm

Cena katalogowa: 20,00 zł