Załzawione okulary

Gwaharia Gogi

Załzawione okulary

39,90 zł

2555

 

Ta książka wymyka się próbą klasyfikacji. Napisana w formie dziennika (obejmującego lata 1971-2004), jest jednocześnie opowieścią o Gruzji widzianej z perspektywy pokolenia, "które poszło do szkoły po końcu odwilży i usunięciu Chruszczowa od władzy, uczyło się w czasach Breżniewa, a zaczęło pracować w epoce pierestrojki". To również wiwisekcja fenomenu gruzińskiej inteligencji - europejskiej, ale i zaściankowej , wzniosłej, a zarazem małostkowej. "Załzawione okulary" są wreszcie erudycyjnym esejem o gruzińskim i światowym kinie, o filmach , które ukształtowały pokolenie autora (będącego wybitnym krytykiem i wieloletnim wykładowcą akademickim). Piękną, mądrą i ważną książkę Gogiego Gwaharii brawurowo przełożyła Magdalena Nowakowska, która nie tylko biegle włada gruzińskim, ale świetnie wyczuwa i tłumaczy pojawiające się w tekście rusycyzmy.

Kolegium Europy Wschodniej
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-09-05

ISBN: 978-83-789-3102-7

Liczba stron: 525

Format: 23.6x13.0

Cena katalogowa: 39,90 zł

Tłumaczenie: Nowakowska Magdalena