Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku Tom 2/2 Import w latach 1786-1790 cz. 2 Zestawienia sumaryczne

Szymon Kazusek

Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku Tom 2/2 Import w latach 1786-1790 cz. 2 Zestawienia sumaryczne

42,00 zł

2980

 

Druga i ostatnia część drugiego tomu Handlu zagranicznego Korony w końcu XVIII wiekuma charakter podsumowujący. Podstawę zamieszczonego tu zestawienia sumarycznego artykułów importowanych w Koronie w latach 1786-1790 stanowią roczne zestawienia opublikowane w części pierwszej. Wprowadzona klasyfikacja towarów jest powieleniem kryteriów stosowanych dotychczas. W odróżnieniu od tabeli sumującej eksport Korony, dla oznaczenia roku importu towarów wykorzystano kolejne litery alfabetu w indeksie górnym. Część drugą tomu drugiego zaopatrzono w słownik towarów importowanych oraz wykaz jednostek metrologicznych. Zawiera ona także indeks towarów odnotowanych w pierwszym i drugim tomie.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-713-3570-9

Liczba stron: 233

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 42,00 zł