Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918 Tom 1-3 Studium prozopograficzne

Michael Morys-Twarowski

Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918 Tom 1-3 Studium prozopograficzne

 

Monografia poświęcona wójtom na Śląsku Cieszyńskim w latach 1864-1918 mieści się w nurcie prozopografii elit. Temat został sformułowany zgodnie z postulatami Stone'a, który sugerował, aby wybierać do badań prozopograficznych małą grupę osób (chociaż twierdzenie, że około 1300 osób to mała grupa, może nasuwać pewne obiekcje), działającą na przestrzeni nie więcej niż 100 lat, a informacje o nich powinny zostać zaczerpnięte z szerokiego wachlarza źródeł.

Ze wstępu

Historia Iagellonica
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-650-8070-7

Liczba stron: 1412

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 80,00 zł