Romantyzm i polityka

Romantyzm i polityka

 

Zestawione ze sobą pojęcia romantyzm i polityka przywołują kilka przynajmniej ciągów problemowych wartych badawczej refleksji. Niektóre z nich podejmują au¬torzy artykułów zgromadzonych w prezentowanej monografii, otwierając jedno¬cześnie pole do dalszych poszukiwań. Z jednej strony mamy tu do czynienia z poli¬tyczną działalnością romantyków,
z drugiej zaś z wykorzystywaniem romantyzmu w programach i działaniach polityków
w okresach późniejszych, a zawarte w mo¬nografii teksty odnoszące się do naszej współczesności dowodzą, że relacja ta jest nadal aktualna. Czymś nieco odmiennym
jest wreszcie pojęcie romantyzmu po¬litycznego wnikliwie opisane przez Annę Citkowską-Kimlę, traktowane przez autorkę jako pewien zespół cech, tendencji i sposobów uprawiania polityki.
Danuta Dąbrowska, Wprowadzenie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-797-2176-4

Liczba stron: 350

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 48,00 zł