Drogi do nowoczesności Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia

Himmelfarb Gertrude

Drogi do nowoczesności Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia

44,00 zł

3028

 

Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia rozpoczynają się deklaracją Gertrude Himmelfarb, zgodnie z którą „książka ta stanowi ambitną próbę odzyskania Oświecenia”. Autorka, wybitna amerykańska historyk, która za swój wkład do humanistyki otrzymała w 2004 roku National Humanities Medal, podejmuje próbę gruntownej rewizji potocznego sposobu postrzegania oświeceniowych źródeł zachodniej nowoczesności. Walcząc z frankocentrycznymi interpretacjami, według których podstawowym osiągnięciem Oświecenia jest sformułowana przez francuskich philosophes wizja rozumu i ludzkiej racjonalności, stara się wykazać, że Oświecenie było zjawiskiem głęboko zróżnicowanym. W tym celu odwołuje się przede wszystkim do Oświecenia brytyjskiego, istotnie różniącego się od modelu francuskiego, a także do tradycji amerykańskiej.

Teologia Polityczna
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-628-8469-8

Tytuł oryginalny: The Roads to Modernity The British, French, and American Enlightenments

Liczba stron: 360

Format: 14.7x20.9

Cena katalogowa: 44,00 zł

Tłumaczenie: Wudarska Kinga