Listy z Krakowa do generała Józefa Wodzickiego 1783-1792

Joachim Grzymała

Listy z Krakowa do generała Józefa Wodzickiego 1783-1792

32,00 zł

2212

 

Znaczną część korespondencji pochodzącej z archiwum Wodzickich z Kościelnik, a znajdującej się obecnie w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, stanowią listy do gen. Józefa Wodzickiego, pisane w większości przez jego podkomendnych. Wśród nich listy kapitana Joachima Grzymały (rkps nr 11635) nie tylko należą do
najliczniejszych, ale także są szczególnie interesujące. Oprócz spraw wojskowych związanych z regimentem, którego szefem był gen. Wodzicki, autor opisuje w nich różne wydarzenia z życia towarzyskiego i kulturalnego ówczesnego Krakowa, stanowiące cenny przyczynek do poznania dziejów miasta.

Księgarnia Akademicka
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-763-8925-7

Liczba stron: 242

Format: 145x205mm

Cena katalogowa: 32,00 zł