Idea i państwo Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547 Tom 1

Bogusław Czechowicz

Idea i państwo Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547 Tom 1

44,00 zł

3028

 

Wielotomowa epopeja jest podsumowaniem blisko 30 lat badań autora nad historią i kulturą najpierw Śląska, a potem całej Korony Królestwa Czech na przełomie średniowiecza i nowożytności. Nie jest to typowa synteza, ale praca problemowa, mająca na celu przewartościowanie dotychczasowych dokonań, oferująca inny niż dotychczas proponowane ogląd państwa czeskiego tamtych czasów i przynosząca reinterpretację wielu istotnych elementów dziedzictwa kulturowego, jakie po tej epoce pozostały. Jest to wreszcie praca polemiczna, niestroniąca od szczegłowych analiz, obfi cie czerpiąca z zasobu źródeł pisanych i wizualnych (artystycznych), a zatem dzieło z zakresu historii i historii sztuki zarazem.

Tom pierwszy przynosi krytyczne spojrzenie na dotychczasowe piśmiennictwo, dając też świadectwo wyzwalania się ze stereotypów, jakie nawarstwiły się przez wieki, często deformując obraz przeszłości i niekorzystnie wpływając na interpretacje jej świadectw.

Quaestio
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-658-1509-5

Liczba stron: 180

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 44,00 zł

Cena pakietu

83,90 zł

5228