Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

 

Niniejsze opracowanie obejmuje lustrację królewszczyzn województwa podlaskiego z 1602 r. Jest to trzecia wydana lustracja tego województwa. W 1959 r. Jerzy Topolski i Jerzy Wiśniewski opublikowali zaledwie fragmentaryczną z 1570 i pełną z 1576 r. Ten tom ma stanowić kontynuację ich dzieła. Dzięki temu historycy będą mogli łatwiej prześledzić rozwój gospodarczy Podlasia na przełomie XVI i XVII w., co powinno w przyszłości zaowocować szeregiem prac opartych na tym materiale źródłowym.

Lustracje stanowią niezwykle istotne źródła do poznania panujących na Podlasiu stosunków społeczno-gospodarczych, a w szczególności produkcji folwarcznej, powinności ludności, sytuacji prawnej i gospodarczej, a także struktury społecznej wśród mieszkańców wsi i miast. Źródła te wnoszą mniej informacji niż np. inwentarze, ale dzięki temu, że obejmują znaczny obszar i są dość jednolite w swojej budowie, pozwalają na liczne porównania i ujęcia statystyczne.

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-658-8624-8

Liczba stron: 146

Format: 24.0x17.2

Cena katalogowa: 25,00 zł