Controling dla menadżerów

Controling dla menadżerów

67,00 zł

4668

 

Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym:
- jaka jest rola i miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
- jakie są organizacyjne uwarunkowania controllingu,
- jakie są koncepcje i ukierunkowania współczesnego controllingu,
- jakie instrumenty stosuje się w controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym,
- w jaki sposób controlling wspomaga osiąganie założonych celów działalności przedsiębiorstwa,
- jaka jest baza informacyjna controllingu wspomaganego komputerowo.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-810-2066-4

Liczba stron: 326

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 67,00 zł