Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce. Analiza zasobów relacyjnych w ujęciu strukturalnym

Światowiec-Szczepańska Justyna, Zdziarski Mic

Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce. Analiza zasobów relacyjnych w ujęciu strukturalnym

59,00 zł

4652

 

Przedmiotem pracy jest wyjaśnienie różnic w wynikach osiąganych przez spółki notowane na warszawskim rynku kapitałowym przy pomocy zmiennych opisujących sieci korporacyjne. Tym samym monografia wpisuje się w wymagający nurt literatury światowej, który upatruje w sieciach społecznych łączących organy przedsiębiorstw istotnego uwarunkowania, pozytywnie wpływającego na osiągane wyniki finansowe oraz redukującego ryzyko. Warto podkreślić, że jest to pierwsze polskie badanie podejmujące ten problem, a przy tym zrealizowane na bardzo wysokim poziomie konceptu-alnym i teoretycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych miar strukturalnej analizy sieci. Uzyskane wyniki są poznawczo interesujące i wnoszą znaczny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu. Po pierwsze dlatego, że ustalono korzystny wpływ sieci korporacyjnych na poziom ryzyka strategicznego. Po drugie, ujawniono brak istotnie pozytywnego wpływu sieci na wyniki finansowe, co oznaczać może niski stopień wykorzystania zasobów relacyjnych. Po trzecie, wskazano na pozytywny wpływ reprezentacji instytucji finansowych w organach nadzorczych na wyniki finansowe uzyskiwane przez przedsiębiorstwa. Po czwarte, badanie jakościowe ujawniło pewną rezerwę w wykorzystywaniu, a nawet postrze-ganiu powiązań sieciowych w sieciach korporacyjnych.
Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha Czakona

Wydawnictwo Naukowe PWN
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-011-9878-7

Liczba stron: 260

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 59,00 zł