Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej Etapy tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

Juliusz Engelhardt

Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej Etapy tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

69,00 zł

4620

 

Celem podstawowym książki jest prezentacja ewolucji modelu funkcjonowania unijnego sektora kolejowego od 1991 r. oraz ukazanie głównych cech i zasad tego modelu według stanu na koniec roku 2016.
Książka jest skierowana do bardzo szerokiego spektrum odbiorców. Mogą nimi być pracownicy sektora kolejowego – zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy kolejowi, spedytorzy, a w szczególności kadra menedżerska tych przedsiębiorstw. Odrębną grupę stanowią pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, kreujący i realizujący politykę transportową, a także pracownicy naukowi zajmujący się zagadnieniami polityki społeczno-gospodarczej, w tym transportowej. Trzecią, nie mniej ważną grupą czytelników są studenci wyższych uczelni, zwłaszcza kierunków transportowych i logistycznych.

edu-Libri
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-656-4825-9

Liczba stron: 266

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 69,00 zł