Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Piotr Prachnio

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

 

Rozprawa […] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora, który odważnie stawia, formułuje i skutecznie udowadnia tezy badawcze.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-809-0400-2

Liczba stron: 220

Format: 12.0x19.5

Cena katalogowa: 22,00 zł