Średniowieczne opowieści biblijne Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej. Series Ceranea 4

Małgorzata Skowronek

Średniowieczne opowieści biblijne Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej. Series Ceranea 4

44,90 zł

3431

 

Czwarty tom Series Ceranea stanowi monografia dotycząca drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej –bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu.

Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego tekstu literackiego – zarówno odczytów skierowanych w głąb niego samego, jak i ukazujących go w najbliższym mu środowisku relacji intertekstualnych. Pozostaję jednak z nadzieją, że każdy głos dotyczący nawet jednego tylko zabytku z niezmierzonego dziedzictwa Slaviae Orthodoxae, tym bardziej zabytku przekazywanego w odmiennych szatach językowych i przyjmującego rozmaite postacie, prowadzi do lepszego poznania nie tylko tego jego komponentu, jakim jest stricte literatura, lecz także tworzących go: myśli i ducha.
Z Zakończenia

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-808-8748-0

Liczba stron: 396

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 44,90 zł