Głogów Średniowieczne miasto nad Odrą

Głogów Średniowieczne miasto nad Odrą

58,00 zł

3896

 

Książka stanowi zbiór artykułów, poświęconych początkom Głogowa.

Spis treści:
Krzysztof Czapla, Zanim powstało miasto
Dariusz Andrzej Czaja, Funkcje grodów warownych w państwie pierwszych Piastów na przykładzie Głogowa
Wiesław Maciuszczak, Od grodu do obronnego miasta. Okres przejściowy na przykładzie Głogowa
Dagmara Adamska „…dla użytku i potrzeby ziemi naszej”. Rozwój przestrzenny lewobrzeżnego Głogowa od połowy XIII do początku XVI wieku w świetle źródeł pisanych
Dominik Nowakowsk ,Elementy obronne średniowiecznego miasta i broń w mieście na przykładzie Głogowa w świetle źródeł pisanych i archeologicznych
Jadwiga Biszkont, Późnośredniowieczne naczynia szklane z Głogowa
Wacław Pogorzelski, Wyroby z kości i rogu w kulturze średniowiecznego Głogowa
Paweł Łachowski, Zaopatrzenie w wodę Głogowa w okresie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-633-4914-1

Liczba stron: 196

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 58,00 zł

Cena pakietu

97,90 zł

6096