Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej

Alina Walenia

Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej

70,00 zł

5595

 

Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli środków z budżetu UE na poszczególnych etapach wdrażania tych środków, zgodność jego organizacji z przepisami prawa unijnego i krajowego, a także ocenę skuteczności jego funkcjonowania i wpływ na ograniczenie nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Sprawnie funkcjonujący system zarządzania i kontroli ma na celu zapewnienie wykorzystania środków unijnych zgodnie z celami i procedurami określonymi w umowach oraz w prawie UE i krajowym.

Wyniki przeprowadzonych badań zamieszczone w monografii mogą dostarczyć wiedzy niezbędnej dla przedstawicieli instytucji zarządzających i koordynujących środkami UE, a także dla beneficjentów tych środków biorących bezpośredni udział w procesie ich aplikacji i rozliczania.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5570-0

Liczba stron: 368

Cena katalogowa: 70,00 zł