Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE Ramy prawno-polityczne

Marta Balcerek-Kosiarz

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE Ramy prawno-polityczne

16,80 zł

1560

 

W książce poddano analizie podstawowe zagadnienia związane z procedurą ochrony praworządności, w kontekście wniosku Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE.
Autorzy przypominają, iż Unia Europejska jest wspólnotą prawa demokratycznych państw, zasadzającą się na systemie wartości wywodzonych przede wszystkim z ich wspólnych tradycji konstytucyjnych oraz wiążących je umów międzynarodowych. Następnie objaśniają uwarunkowania proceduralne, związane z art. 7 TUE oraz poprzedzającymi działaniami Komisji Europejskiej, które mogą prowadzić do formalnego wniosku w sprawie uruchomienia procedury art. 7 TUE. Poddano też analizie główne obszary, w których w Polsce wystąpiło, zdaniem Komisji, naruszenie praworządności i które stały się przedmiotem niepokoju Komisji Europejskiej. Książkę otwiera rozdział nakreślający polityczne tło stanowiska Komisji Europejskiej oraz osadzający problem naruszania praworządności w Polsce w szerszym kontekście głównych kierunków ewolucji Unii Europejskiej. Książkę kończy podsumowanie, nawiązujące – w świetle wniosków poszczególnych rozdziałów – do podstawowych kwestii występujących w dyskusji publicznej.

Elipsa Dom Wydawniczy
Oprawa: Kartonowa Foliowana

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-801-7192-3

Liczba stron: 106

Format: 16.5x23.8

Cena katalogowa: 16,80 zł