Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie Instrumenty, mechanizmy, efekty

Joanna Błach

Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie Instrumenty, mechanizmy, efekty

 

Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem na temat możliwości zastosowania innowacji finansowych w przedsiębiorstwie (niefinansowym) z uwzględnieniem analizy motywów i konsekwencji ich implementacji dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zdolności do kreacji wartości.

W pracy przedstawiono:

przegląd definicji i klasyfikacji oraz funkcji innowacji finansowych, analizowanych z perspektywy przedsiębiorstwa niefinansowego użytkownika innowacyjnych rozwiązań finansowych;
obszary potencjalnego zastosowania innowacji finansowych w przedsiębiorstwie wraz z modelem podejmowania decyzji o ich implementacji;
płaszczyzny analizy konsekwencji zastosowania innowacji finansowych w przedsiębiorstwie w układzie koszty i zagrożenia – korzyści i szanse – zmiana poziomu ryzyka;
propozycję oceny wpływu zastosowania innowacji finansowych na zdolność przedsiębiorstwa do kreacji wartości na bazie rachunku ekonomicznej wartości dodanej;
charakterystykę wybranych innowacji finansowych wspierających proces zarządzania finansami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich wielowymiarowych konsekwencji.

Publikacja dedykowana jest przede wszystkim badaczom zainteresowanym zgłębianiem problemu zastosowania innowacji finansowych w obszarach decyzyjnych finansów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich wpływu na zdolność przedsiębiorstwa do kreacji wartości. Prezentowane treści mogą również stanowić źródło wiedzy dla środowiska praktyki na temat możliwości implementacji innowacji finansowych wspierających zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Publikacja spotka się również z zainteresowaniem tych studentów finansów, ekonomii i zarządzania, którzy pragną pogłębić wiedzę i kompetencje na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacji finansowych.

C.H. Beck
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-812-8212-3

Liczba stron: 334

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 99,00 zł