Władysław Odonic Książę Wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-1239)

Sławomir Pelczar

Władysław Odonic Książę Wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-1239)

32,00 zł

2092

 

Książka jest biografią Władysława Odonica, jednego z mniej znanych Piastów doby rozbicia dzielnicowego, którego działalność przypada na I połowę XIII wieku. Omawia przebieg walk tego księcia o Wielkopolskę toczonych ze zmiennym szczęściem najpierw ze stryjem Władysławem Laskonogim a później z władcą Śląska Henrykiem Brodatym. Interesująco przedstawiają się rozważania na temat udziału Władysława Odonica w V wyprawie krzyżowej, pochodzenia jego żony Jadwigi oraz tzw. wydarzeń gąsawskich z 1227 roku. Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału źródłowego pozwoliła również odtworzyć grono najbliższych współpracowników syna Odona, jego relacje z Kościołem i wkład w rozwój gospodarczy Wielkopolski. Dzięki temu, kompleksowemu spojrzeniu ogarniającemu wiele mało znanych aspektów aktywności publicznej Władysława Odonica udało się w nieco innym świetle niż to miało miejsce w dotychczasowej historiografii spojrzeć na działalność tego Piasta.

Avalon
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-773-0292-7

Liczba stron: 512

Format: 140x200mm

Cena katalogowa: 32,00 zł