Metamorfozy Pałacu Staszica

Aleksandra Wójtowicz

Metamorfozy Pałacu Staszica

35,00 zł

2925

 

Aleksandra Wójtowicz
Metamorfozy Pałacu Staszica
Metamorfozy Pałacu Staszica to książka o historii gmachu znajdującego się przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, ale to także książka o formacji kulturowej z nim związanej
i o dziejotwórczej roli środowisk naukowych. Przedmiotem badań jest Pałac Staszica, którego losy pokazują, że w różnych momentach dziejowych jego figura stawała się katalizatorem działań zmierzających do dokonania radykalnych zmian w krajobrazie mentalnym zbiorowości. Autorka proponuje kategorię heterotopii afektywnej, poszerzając typologię Michela Foucaulta. Pojęcie to odnosi się do procesu przemian takich miejsc, w obrębie których dokonuje się kumulacja treści o wymowie ideologicznej, historycznej, religijnej
i narodowej.
Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Bohdan Butenko.
Projekt (grafika i projekt układu) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Projekt graficzny okładki i stron tytułowych są chronione prawem autorskim i należą do ich Autora.

Instytut Badań Literackich PAN
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-658-3225-2

Liczba stron: 233

Format: 21.5x15.5

Cena katalogowa: 35,00 zł