Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych

Milena Palczewska

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych

37,00 zł

2594

 

W publikacji określono związki i zależności polemologii z naukami pokrewnymi. Ponadto, oceniono stopień ich interdyscyplinarności oraz wskazano działania, które powinny być podejmowane na rzecz pokoju. Wyniki badań zaprezentowane w publikacji wykazały również, że polemologia w swoich badaniach powinna posiadać charakter celowy. Takie przekonanie, prowadzi do dialogu w nauce, pobudzenia wyobraźni twórczej, której rezultatem może być między innymi: odkrywanie oryginalnych i ważnych obecnie problemów polemologicznych; tworzenie nowych interdyscyplinarnych projektów badawczych; tworzenie alternatywnych rozwiązań praktycznych; wyznaczanie kierunków przemian w nauce (tworzenie nowych dziedzin i dyscyplin naukowych). Z przedstawionych w książce badań wynika ogólne podejście do uprawiania nauki - powinno mieć ono charakter interdyscyplinarny. Wiele przesłanek wskazuje na to, że obecnie uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny naukowej, wymaga wiedzy towarzyszącej (niewiedzy) z zakresu innych dyscyplin naukowych.

Akademia Sztuki Wojennej
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-752-3593-7

Liczba stron: 131

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 37,00 zł