Oblicza wieku dziewiętnastego  Studia z historii literatury, teatru i opery

Nowicka Elzbieta, Borkowska-Rychlewska Alina

Oblicza wieku dziewiętnastego Studia z historii literatury, teatru i opery

29,00 zł

2533

 

Książka podejmująca problematykę z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim literaturoznawstwa, teatrologii, operologii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i historii idei XIX wieku. Poszczególne części książki poświęcone są poglądom i twórczości wybitnych artystów tego czasu, m.in. Friedricha Schillera, Giuseppe Verdiego, Richarda Wagnera, Fryderyka Chopina, Eugene’a Delacroix, George’a Gordona Byrona, oraz dziełom twórców mniej znanych, lecz z punktu widzenia historii literatury i sztuki oraz estetyki XIX wieku równie interesującym, takim jak „Felicyta, czyli męczennicy kartagińscy” Antoniego Edwarda Odyńca czy „Kronika paryska” Zofii Węgierskiej. Całości dopełniają syntetyczne studia podejmujące zagadnienia dziewiętnastowiecznej krytyki literackiej i teatralno-muzycznej. Wszystkie rozdziały książki mają charakter interdyscyplinarny i komparatystyczny, dzięki czemu wyłania się z nich szeroki obraz funkcjonowania różnorakich dzieł – literackich, teatralnych, muzycznych i plastycznych – w kulturze XIX stulecia.

Wydawnictwo Naukowe UAM
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-232-3190-5

Liczba stron: 264

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 29,00 zł