Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII w. Tom 3

Marek Wagner

Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII w. Tom 3

60,00 zł

4082

 

Trzeci tom „Słownika biograficznego oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku” obejmuje razem 568 biogramów dowódców armii koronnej, czynnych w latach 1648–1696 (1699), w tym 324 oficerów jazdy zaciągu narodowego (88 namiestników i chorążych, 105 poruczników i 131 rotmistrzów), ale także 45 dowódców w chorągwiach piechoty polsko–węgierskiej. Natomiast wśród 140 biogramów oficerów jednostek zaciągu cudzoziemskiego odnotowaliśmy odpowiednio – 125 poruczników, kapitanów, rotmistrzów i majorów, dalej 10 podpułkowników, 5 pułkowników i generałów. W grupie 59 „różnych” mamy – 22 biogramy dowódców w korpusie artylerii i 2 inżynierów, dalej 27 medyków i kapelanów czy 8 urzędników wojskowych. W niniejszym tomie umieszczono również 12 uzupełnionych i poprawionych biogramów oficerów i dowódców z dwóch poprzednich publikacji słownika.

Napoleon V
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-788-9592-3

Liczba stron: 260

Format: 16.8x24.2

Cena katalogowa: 60,00 zł

Cena pakietu

99,90 zł

6282