Szkice ze stylistyki lingwistycznej

Jarosław Wierzbiński

Szkice ze stylistyki lingwistycznej

 

Opracowanie Jarosława Wierzbińskiego dobrze wpisuje się w nurt współczesnych badań nad tekstem literackim z uwzględnieniem jego trzech wymiarów: strukturalnego, spójnościowego i pragmatycznego. Autor podzielił monografię, muszę to podkreślić, w sposób oryginalny na dwie części. Pierwsza napisana jest po polsku, druga – po rosyjsku. Język wywodu jako kryterium podziału mnie przekonuje. Stwarza ono możliwość zapoznania się z opisem podobnych zagadnień w dwu językach. Już sama taka konfrontacja w obrębie jednego opracowania jest poznawczo cenna dla rusycystów, bo przecież do nich monografia jest głównie adresowana. Tak więc polski czytelnik o języku Zoszczenki i Czechowa przeczyta po polsku, natomiast o okazjonalizmach Majakowskiego – po rosyjsku.
Z recenzji prof. UŚ dra hab. Andrzeja Charciarka

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-8773-2

Liczba stron: 142

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 39,90 zł