Efekt motyla 3. Od teorii chaosu deterministycznego do indeterminizmu praktyki literackiej i artystycznej

Efekt motyla 3. Od teorii chaosu deterministycznego do indeterminizmu praktyki literackiej i artystycznej

28,00 zł

2400

 

Celem trzeciej edycji zbiorowego projektu badawczego Efekt motyla było analityczne testowanie możliwości, jakie otwiera metaforyka czerpana z teorii matematycznej skonfrontowana z potocznym, typowym dla humanistycznego dyskursu, traktowaniem powszechnie używanych pojęć: chaos i ład, determinizm, indeterminizm, entropia. […]
Sens wymiany myśli polega raczej na przekazywaniu imperatywu nieustannego poszukiwania młodszym generacjom badaczy, niż na uzyskaniu konsensusu hic et nunc
prof. dr hab Dorota Heck

Księgarnia Akademicka
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-763-8863-2

Liczba stron: 176

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 28,00 zł