Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

Czubik Agnieszka, Dziwisz Dominika, Szczepank

Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

20,00 zł

1800

 

Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesienia dla innych badaczy i będzie, jak piszą Autorzy: „ciekawym źródłem dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pogłębieniem wiedzy z tego zakresu. Znajomość analizowanych zagadnień może bowiem przyczynić się do zrozumienia i rzetelnej oceny niektórych zachodzących współcześnie zjawisk i procesów”. Równocześnie praca daje wiele nowych impulsów i punktów wyjścia do rozpoczęcia niezwykle potrzebnej debaty na temat powstających na naszych oczach zagrożeń praw człowieka. Pragnę podkreślić, że oddawana w ręce Czytelników publikacja wychodzi poza powszechnie przyjęte schematy badawcze tej problematyki.
Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Czarnego

Księgarnia Akademicka
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-763-8878-6

Liczba stron: 202

Format: 145x205mm

Cena katalogowa: 20,00 zł