Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne

Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne

50,00 zł

3400

 

Demografia i migracje, warstwy społeczne i mniejszości narodowe, Kościoły i wspólnoty wyznaniowe, organizacje społeczne, ochrona zdrowia i życie codzienne – wszystkie te obszary tworzyły fundament ówczesnej rzeczywistości. Funkcjonowanie mieszkańców regionu zależne było również od poziomu rozwoju rolnictwa, przemysłu, handlu i rzemiosła, które podlegały drastycznym i wielokrotnym przemianom, postępom i załamaniom, choć de facto pozostawały w stanie systemowego kryzysu. Obraz szkolnictwa, życia naukowego, środków masowego przekazu, kultury i sztuki dopełnia całościowe ujęcie realiów epoki

IPN
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-809-8241-3

Liczba stron: 672

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 50,00 zł